Diagnose
Er vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin u voldoende tijd krijgt om aan de acupuncturist te vertellen wat er met u aan de hand is. Daarnaast zal de acupuncturist vragen stellen over o.a. eetlust, slaappatroon en stoelgang, maar ook zaken als uw dagindeling, humeur e.d.. De acupuncturist bekijkt u aandachtig, o.a. lichaamstaal en -houding, kleur huid en conditie van haar en nagels. Ook wordt er een pols- en tongdiagnose uitgevoerd. Bij elk polsgewricht zijn 3 plaatsen waar op 3 verschillende diepten de pols wordt gevoeld. Op deze manier komt de acupuncturist veel te weten over de kwaliteit en energie van de verschillende organen. Bij de tong geven de kleur, het beslag, kloofjes, pukkeltjes, vorm en vochtigheid geven veel informatie over uw gezondheid.Behandeling

Tijdens uw eerste bezoek zal de acupuncturist u informeren over de behandelingsduur waarbij een gunstige reactie mag worden verwacht. De gemiddelde behandelingsduur is 6 à 7 behandelingen, daarna vinden onderhoudsbehandelingen plaats van 1 maal per 3 maanden. De behandeling duurt ongeveer één uur waarbij er op verschillende plaatsen naalden worden ingebracht die 20 minuten blijven zitten. Deze naalden zijn heel dun en worden op bepaalde acupunctuurpunten in de energiebanen (meridianen) ingebracht. Er treedt dan soms een stroompje op of een dof gevoel rondom het punt. Soms straalt het gevoel uit langs het verloop van de meridiaan. Door deze naalden ontstaat er een betere doorstroom van energie, een energieblokkade verdwijnt, de hoeveelheid energie neemt toe of af en de kwaliteit van de energie verbetert.Aandachtspunten:
gebruik geen alcohol of drugs voor of na de behandeling
vermijd drukte en stress voor of na de behandeling
zorg dat u iets eet voor elke behandeling